Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Norslund Skov

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751833

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S3

Beskrivelse

Norslund Skov er beliggende umiddelbart nord for

Norsminde Fjord. Skoven består af løv- og

blandskov.

Karakteristik

Udover at være yngleplads for almindelige

skovfugle rummer skoven en større ynglekoloni af

fiskehejre. Antallet af ynglepar synes konstant de

senere år.

Dækning

Antallet af ynglepar af fiskehejre optælles årligt.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift.

Ekskursionsmål

Området besøges let via Starupvej.

Beskyttelsesbehov

Fiskehejrenes redetræer bør bevares.

Oplysere

Ole Gylling Jørgensen.

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995 1996

Fiskehejre 35 33-37 30 28

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 576830

UTM N: 6209280

Beskrivelse: Peter Lange 09/97

More magazines by this user
Similar magazines