Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Ugelbølle Strand, Følle Strand og Mågeøen

Ynglefugle, antal par

Følle Bund (739200)

1980 1993 1994 1995

Gravand 2 1

Gråand 1

Toppet Skallesluger 1

Strandskade 3 0-1

Stor Præstekrave 6 1

Vibe 5 1 1-2

Rødben 3

Havterne 1

Dværgterne 3

Rørsanger 1

Rørspurv 1

Tal fra 1980 omfatter også Mågeøen ("Følle Sand")

Rastefugle, årligt maksimum

Følle Bund (739200)

1993 1994 1995 1996

Fiskehejre 10

Sangsvane 1

Gravand 2 8 10

Gråand 110 64 80

Hvinand 22 19 4 17

Vibe 5 34

Almindelig Ryle 3 33

Brushane 4

Hvidklire 10

Mågeøen (739225)

1993 1995 1996

Gråand 40

Bjergand 6

Ederfugl 75

Hvinand 150 60

Toppet Skallesluger 2 6

Almindelig Ryle 6 1 10

© Dansk Ornitologisk Forening

More magazines by this user
Similar magazines