Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 3

af Peter Lange og Morten Nielsen

Forside: Tilde Carlsen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

© Dansk Ornitologisk Forening 1998

Denne rapport må ikke kopieres, hverken helt eller delvis, uden forudgående skriftlig aftale med Dansk

Ornitologisk Forening. Ved citat skal der tydeligt henvises til Dansk Ornitologisk Forening som kilde.

Udsnit af kort © Kort- og Matrikelstyrelsen, gengivet med tilladelse nr. (G 103-96)

ISBN 87-90310-20-9

Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen.

Dansk Ornitologisk Forening

Vesterbrogade 140 A

1620 København V

Tlf. 3131 4404

Fax 3131 2435

2

More magazines by this user
Similar magazines