Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Medkær

Amt: Århus

Kommune: Rønde

Lokalitetsnr: 739300

Lokalitetstype: Mose, eng, ager, skov

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Moselignende områder med gamle tørvegrave;

rørskov, pilekrat og selvsåede birke udgør den

væsentligste del af området. Fyrreskov, egeskov

og bøgeskov samt kornmarker findes i kanten af

de kreaturafgræssede enge. 60% afgræsning,

25% opdyrkning, 10% sø.

Karakteristik

Ynglende sumpfugle.

Dækning

Uregelmæssig; yderligere oplysninger ønskes.

Beskyttelser

NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrugsdrift i dele af området samt

afgræsning.

Rekreativ udnyttelse

Bukkejagt fra hochsitz samt fra skydeskjul i

rørskoven. Spejderlejr findes lige nord for

lokaliteten. Ellers meget ekstensiv færdsel i

området.

Ekskursionsmål

Sværttilgængeligt område og dårlige

oversigtsforhold fra vejene. Fugletårn ønskeligt.

Beskyttelsesbehov

Græsning af enge bør opretholdes. Affald langs

Hummelmosevejen (gamle campingvogne, biler,

træskure m.m.) bør fjernes.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 591320

UTM N: 6245500

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Oplysere

Lars P. Johansson, Arne Bo Larsen.

Ynglefugle, antal par

1994 1995

Lille Lappedykker 1 1

Gråstrubet Lappedykker 2 2

Knopsvane 1

Krikand 0-1

Gråand 0-2

Vandrikse 1

Blishøne 2-3 3

Vibe 1

Skovhornugle 1

Nattergal 1 1

Rørsanger 1 1

Drosselrørsanger 0-1

More magazines by this user
Similar magazines