Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Dagstrup Mose

Amt: Århus

Kommune: Rønde

Lokalitetsnr: 739310

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Gamle tørvegrave samt lavvandet sø.

Kreaturafgræssede enge, rørskov, pile- og

ellekrat.

Karakteristik

Ynglende sump- og mosefugle.

Hættemågekoloni. Muligvis ynglende

pungmejse.

Dækning

Ynglefugletælling i 1993; herudover

sporadiske oplysninger. Ny optælling ønskes.

Beskyttelser

NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Afgræsning, rørskær.

Rekreativ udnyttelse

Jagt og lystfiskeri. Andehuse og

skydeplatforme. Meget lidt færdsel.

Ekskursionsmål

Den sydlige del kan nås via en grusvej ind i

området. Den østlige del med pilekrat kan ses

fra offentlig vej. Resten er svært at overskue.

Beskyttelsesbehov

Græsning af engene bør intensiveres; fodring

og udsætning af ænder bør ophøre.

Litteratur

Laursen, Jørgen Terp 1985: Vådområder på

Midtdjursland 2: Dagstrup Mose. Gejrfuglen

21, s. 66-68.

Oplysere

Lars P. Johansson m.fl.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y2

UTM E: 588270

UTM N: 6245900

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1980 1993

Lille Lappedykker 1-3

Toppet Lappedykker 2-6 2-3

Knopsvane 0-2 1

Grågås 0-1

Gravand 1-2

Gråand 2

Taffeland 2-4

Troldand 4-5

Vandrikse 1

Grønbenet Rørhøne 1-2

Blishøne 2-3

Vibe 2-3 1-3

Dobbeltbekkasin 1-4

Rødben 0-1

Hættemåge 25-50

Engpiber 0-1

Gul Vipstjert 1-4

Nattergal 12-18 6

Græshoppesanger 1

Kærsanger 18 1

More magazines by this user
Similar magazines