Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Vejrø

Amt: Århus

Kommune: Samsø

Lokalitetsnr: 741100

Lokalitetstype: Overdrev, kyst

Klassifikation: K1

Beskrivelse

Lille, ubeboet ø med stejle skrænter, stenet

forland og rev ud for Stavns Fjord. Selve øen er

dækket af græs og buske; hele øen er stærkt

præget af den tætte bestand af udsatte mufloner.

På øen findes flere vandhuller og tætte tjørnekrat.

Karakteristik

Vejrø huser en af områdets største kolonier af

tejst.

Dækning

Sporadisk. Der foreligger stort set kun

oplysninger om tejsten.

Beskyttelser

Vejrø ligger i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 31

samt Ramsar-område nr. 14, og øen omfattes

tillige af den 1.525 ha store Stavns Fjordfredning.

Ynglefugle, antal par

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Brattingsborg Gods

Dækning: Y3

UTM E: 609120

UTM N: 6201600

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ekskursionsmål

Utilgængelig, medmindre man selv har en båd.

Et kort glimt af øen kan opnås fra færgerne

mellem Århus og Kalundborg, som endnu sejler

tæt forbi øen.

Beskyttelsesbehov

Hurtigfærgernes indvirkning på områdets natur

bør klarlægges.

Litteratur

Bot. Lok. 23/11-1.

Oplysere

DMU.

1970 1980 1993 1994 1995

Grågås 3

Gravand 1

Ederfugl 10

Strandskade 10-15

Vibe 1-2

Hættemåge 20 50

Stormmåge 10

Sildemåge 1-2

Sølvmåge 50 50-100

Svartbag 2-3 10

Tejst 20-30 25-40 34-35 0-35 37-42

More magazines by this user
Similar magazines