Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Lindholm og Rumpen

Amt: Århus

Kommune: Samsø

Lokalitetsnr: 741120

Lokalitetstype: Ø

Klassifikation: K1

Beskrivelse

Langstrakt græsbevokset ø med stejle klinter, stenet

forland og mod øst revet Rumpen.

Karakteristik

Ynglende tejst, klyde, ederfugl, grågås og

sildemåge.

Dækning

Næsten årlige ynglefugletællinger fra DMU.

Beskyttelser

Ligger i EF-fuglebeskyttelsesområde 31 og

Ramsarområde 14. Indgår tillige i Stavns Fjordfredningen.

Vildtreservat, med færdselsforbud 1.

april -30. juni.

Ynglefugle, antal par

1980 1993 1994 1995

Knopsvane 1

Grågås 1 7 15

Gråand 2

Ederfugl 9 109 120

Strandskade 7 1

Klyde 12

Stormmåge 30 25

Sildemåge 210 125

Sølvmåge 40-60 388 152

Svartbag 1 38 4

Fjordterne 4-5

Havterne 25

Tejst 8-15 8-10 0-14 14-25

Skærpiber 1

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Brattingborg Gods

Dækning: Y1

UTM E: 606470

UTM N: 6199740

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ekskursionsmål

Ingen adgang jf. ovenstående. Øen kan ses fra

Langør Havn.

Litteratur

Bot. Lok. 23/10.

Oplysere

DMU, lokalrapport.

More magazines by this user
Similar magazines