Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Kyholm

Amt: Århus

Kommune: Samsø

Lokalitetsnr: 741130

Lokalitetstype: Ø

Klassifikation: K1

Beskrivelse

Ubeboet ø med stejle klinter, stenet forland og

rev.

Karakteristik

Ynglende tejst, klyde, havterne og hættemåge.

Dækning

Ynglefugletælling 1993-94.

Beskyttelser

Ligger i EF-fuglebeskyttelsesområde 31 og

Ramsarområde 14. Indgår tillige i Stavns Fjordfredningen.

Litteratur

Bot. Lok. 23/9.

Oplysere

DMU.

Ynglefugle, antal par

1980 1993 1994 1995 1996

Knopsvane 2

Grågås 2

Gråand 1

Skeand 1

Ederfugl 81 55

Blishøne 1

Strandskade 4 5

Klyde 7 4

Stor Præstekrave 1

Vibe 2

Rødben 3

Hættemåge 50 115

Stormmåge 40 18

Svartbag 4 8

Havterne 50 31

Tejst 1-3 3-4 0-7 3-5

Digesvale 20-25

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y1

UTM E: 604560

UTM N: 6200000

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

More magazines by this user
Similar magazines