Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Stavns Fjord

Ynglefugle, antal par

Mejlesholm (741206)

1993

Fiskehejre 3

Yderste Holm m. Knøsen (741207)

1993 1994

Skarv 977 1168

Fiskehejre 12

Kolderne (741208)

1993 1994

Skarv 871 932

© Dansk Ornitologisk Forening

Stavns Fjord - delområder:

741205 (Hjortholm), 741206 (Mejlesholm), 741207

(Yderste Holm m. Knøsen), 741208 (Kolderne),

741211 (Hesselholm), 741212 (Ægholm), 741213

(Sværm), 741214 (Hundsholm), 741215

(Grønhoved), 741216 (Langør), 741222 (Brokold),

741223 (Karlskold), 741231 (Lilleholm), 741232

(Gammelholm), 741233 (Alstrup Made), 741234

(Barnekold), 741237 (Eskeholm), 741240 (Besser

Rev), 741241 (Draget), 741242 (Albuen), 741243

(Hønsepold), 741244 (Havnehagen).

Hesselholm (741211)

1993 1994 1995

Gravand 1

Gråand 2

Skeand 1

Ederfugl 1

Toppet Skallesluger 1

Strandskade 4

Vibe 3

Rødben 5

Ringdue 3-5

Nattergal 1

Rødstjert 1

Husskade 1

Gråkrage 1

Gulspurv 1 1

Tabel på næste side.

More magazines by this user
Similar magazines