Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Stavns Fjord

Rastefugle, årligt maksimum

1970 1980 1993 1994 1995

Skarv 500 551 4800 4200

Fiskehejre 49 68 67

Knopsvane 700 700 362 410 428

Pibesvane 6

Sangsvane 200 190 66 74 76

Grågås 38 79 111

Canadagås 16 6 16

Bramgås 190 732

Mørkbuget Knortegås 400 150 520 359 360

Gravand 1 276 490 360

Pibeand 500 500 538 365 688

Krikand 500 500 47 446 257

Gråand 1000 1000 749 533 803

Spidsand 74 44 67

Atlingand 8 14 18

Taffeland 12 12 180

Troldand 2 28 142

Bjergand 14 26 18

Ederfugl 2000 785 2780 2425

Hvinand 400 1320 1100 1500

Toppet Skallesluger 169 114 369

Stor Skallesluger 400 146 63 66

Dværgfalk 1 1

Blishøne 120 182 346

Strandskade 380 364 460 315

Klyde 75 23 41

Stor Præstekrave 40 6 35 36

Hjejle 700 4500 2230 4500

Strandhjejle 12 62 30 13

Vibe 200 1150 96 398 539

Dværgryle 1 1 1 34

Krumnæbbet Ryle 100 2 4 4

Sortgrå Ryle 2 13 30

Almindelig Ryle 1000 300 1810 2800 1900

Lille Kobbersneppe 40 600 68 520 156

Lille Regnspove 90 90 150 200

Stor Regnspove 30 8 21 37

Sortklire 10 4 5 5

Rødben 200 340 270 182 260

Hvidklire 10 12 30 52

Svaleklire 10 1 7

Tinksmed 10 1

Mudderklire 15 12 16

Stenvender 6 9 29

Snespurv 7 24 40

© Dansk Ornitologisk Forening

More magazines by this user
Similar magazines