Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Kragemose (Samsø)

Amt: Århus

Kommune: Samsø

Lokalitetsnr: 741310

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Mose omgivet af rørsump (tagrør og

dunhammer) samt delvis græssede kær.

Karakteristik

Ynglende vandfugle, bl.a. rørhøg og gråstrubet

lappedykker.

Dækning

Uregelmæssige ynglefugletællinger.

Beskyttelser

Kragemosen er en del af den i alt 480 ha store

fredning på Nordsamsø.

Endvidere NBL's §3.

Ekskursionsmål

Mosen kan overskues fra bakkerne i området og

fra markvejen syd for mosen.

Litteratur

Bot. Lok. 23/1-4.

Ynglefugle, antal par

1980 1993 1994 1995

Lille Lappedykker 1 2

Gråstrubet Lappedykker 1 1

Knopsvane 1

Grågås 1 1

Taffeland 1

Rørhøg 1 1

Vandrikse 2

Grønbenet Rørhøne 1

Hættemåge 75

Stormmåge 1

Rødstjert 1

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y2

UTM E: 597460

UTM N: 6206210

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Oplysere

Svend Dybkjær, Leif Brauer m.fl.

More magazines by this user
Similar magazines