Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Tranemose

Amt: Århus

Kommune: Samsø

Lokalitetsnr: 741434

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V2

Beskrivelse

Tilgroet mose.

Karakteristik

Ynglende gråstrubet lappedykker, troldand og

taffeland.

Dækning

Årlige ynglefugleoptællinger.

Litteratur

Bot. Lok. 23/29-1.

Ynglefugle, antal par

1980 1993 1994 1995 1996

Gråstrubet Lappedykker 2-3 3 3 0-2 2-3

Knopsvane 1 1 1 1

Grågås 2-3 1

Krikand 0-1

Gråand 1 2 1-3 1

Skeand 0-1

Taffeland 2-3 1 1

Troldand 1-5 0-1 1

Rørhøg 1 0-1 0-1

Spurvehøg 1

Vandrikse 1 0-1

Grønbenet Rørhøne 1

Blishøne 10-15 10-15 9-11 6-12 10-12

Strandskade 0-1

Gøg 1

Sanglærke 1

Sivsanger 1 1

Kærsanger 1 1

Rørsanger 1 4 4

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y2

UTM E: 597130

UTM N: 6188400

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Oplysere

Leif Brauer; lokalrapport.

More magazines by this user
Similar magazines