Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Tranebjerg Mose

Amt: Århus

Kommune: Samsø

Lokalitetsnr: 741436

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Mose under tilgroning.

Karakteristik

Få ynglefugle, bl.a. gråstrubet lappedykker.

Dækning

Sporadiske oplysninger.

Oplysere

Lokalrapport.

Ynglefugle, antal par

1980 1994 1995 1996

Gråstrubet Lappedykker 2

Gråand 2 1

Musvåge 1

Tårnfalk 1

Blishøne 1-2 3

Strandskade 1-2

Vibe 1-2

Rødben 1

Nattergal 2

Kærsanger 1

Rørsanger 1 1-2

Pirol 0-1

Rørspurv 2

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 600180

UTM N: 6189640

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

More magazines by this user
Similar magazines