Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Brattingsborg Skov, Lushage og Vesborg

Amt: Århus

Kommune: Samsø

Lokalitetsnr: 741444 m.fl.

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S2

Beskrivelse

Brattingsborg Skov er det største sammenhængende

skovområde på Samsø og består overvejende af

løvskov med et relativt stort moseområde. Den

øvrige del af området består af strandvolde,

skrænter, græssede enge og kær med en del krat.

Karakteristik

Ynglende skovfugle, heraf flere fåtallige arter.

Sydspidsen af Samsø er en god efterårstræklokalitet.

Dækning

Delvis ynglefugletælling 1994-96 i Brattingsborg

Skov. Herudover sporadiske oplysninger.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift og landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv.

Litteratur

Bot. Lok. 23/33, 23/34 & 23/35.

Oplysere

Svend Dybkjær, lokalrapport.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Brattingsborg Gods

Dækning: Y3

UTM E: 599560

UTM N: 6183300

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

Vesborg (741440)

1996

Nattergal 1

Lushage (741442)

1993 1994

Stor Præstekrave 1-2

Huldue 1

Nattergal 1

Dompap 1

Brattingborg Gods (741443)

1994 1996

Rørhøg 1

Spurvehøg 1

Tårnfalk 1

Blishøne 1

Sanglærke 4

Nattergal 5

Rødstjert 1

Kærsanger 1

Rødrygget Tornskade 1

Ravn 0-1

Gulspurv 9

Tabel på næste side.

More magazines by this user
Similar magazines