Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Brattingsborg Skov, Lushage og Vesborg

Ynglefugle, antal par (fortsat)

Brattingborg Skov (741444)

1980 1993 1994 1995 1996

Fiskehejre 15

Gravand 0-3

Krikand 0-1

Gråand 3

Hvepsevåge 0-1

Rørhøg 2 0-1 0-1

Spurvehøg 1

Musvåge 2-3 1-2 1-2 1-2

Tårnfalk 1 1 0-1

Vandrikse 1 1

Grønbenet Rørhøne 1 1 1

Blishøne 1 1

Strandskade 0-3 1

Skovsneppe 0-1

Huldue 5 2 1 2-3 1-2

Gøg 7 4

Skovhornugle 0-1

Stor Flagspætte 5 1

Skovpiber 1

Engpiber 1

Nattergal 1

Græshoppesanger 1-2

Kærsanger 1 6

Rørsanger 2 6 4

Grå Fluesnapper 2

Træløber 1 1

Pirol 1 2

Rødrygget Tornskade 0-1 1

Ravn 0-1

Karmindompap 0-3 4

Rørspurv 1 2

© Dansk Ornitologisk Forening

More magazines by this user
Similar magazines