Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Troldkær vest for Stubbe Sø

Amt: Århus

Kommune: Rønde

Lokalitetsnr: 739040

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Mose (tidligere hedemose), ugræssede enge og krat.

Karakteristik

Ynglende vandfugle.

Dækning

Enkelte besøg i yngletiden hvert år.

Beskyttelser

NBL's §3.

Rekreativ udnyttelse

Jagt.

Ekskursionsmål

Mosen kan overskues fra Ebeltoft-Tirstrup-vejen og

fra skovveje i området.

Beskyttelsesbehov

En genoptagelse af græsningen vil modvirke

tilgroning af området.

Litteratur

Bot. Lok. 22b/34-5.

Oplysere

Jens Mikkelsen, lokalrapport.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 603310

UTM N: 6236890

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995

Lille Lappedykker 1

Toppet Lappedykker 1

Gråstrubet Lappedykker 2 1

Knopsvane 1

Grågås 1

Gravand 0-2

Blishøne 1

More magazines by this user
Similar magazines