Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Silkeborg Østerskov

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743050

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S1

Beskrivelse

Ca. 400 ha ret kuperet løv- og nåleskov, langs

søerne Brassø og Borresø med dybt indskårne vige

og skovbryn med bøg og rød-el.

Karakteristik

Ynglende skovfugle, bl.a. sortspætte og huldue.

Dækning

Kun fåtallige arter er optalt; yderligere oplysninger

om de ynglende fugle ønskes.

Beskyttelser

Skovens vådområder er omfattet af NBL's §3.

126 ha af Østerskoven er udpeget som naturskov,

heraf 65 ha til plukhugst og resten til urørt skov.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift.

Rekreativ udnyttelse

Intensiv, med flere afmærkede vandrestier igennem

skoven og sejlads på søerne.

Ekskursionsmål

Lettilgængelig.

Litteratur

Bot. Lok. 20/1-4.

Oplysere

Bo Ryge Sørensen; lokalrapport.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Staten

Dækning: Y2

UTM E: 536500

UTM N: 6221550

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995

Hvepsevåge 0-1 0-1 0-1

Duehøg 1 1 1

Spurvehøg 2-3 1-3 2-3

Musvåge 1-2 2-3 2-3

Huldue 3-5 3-5 3-5

Natugle 1-3 2 2-3

Grønspætte 6-8 6-8 6-8

Sortspætte 1-2 1-2 2-3

Korttået Træløber 1

More magazines by this user
Similar magazines