Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Bjarup Mose

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743060

Lokalitetstype: Mose, eng, overdrev

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Lokaliteten består af moseområder (ca. 25%),

græssede enge og overdrevsarealer samt dyrkede

marker. Ved en gård findes en lille skov

(Holmskov). Moseområdet består af en større

mosesø, med bl.a. bevoksning af tagrør, samt flere

mindre vandhuller. Mosen er stærkt tilgroet med pil

og birk. Mosen danner vandskel, idet Lyngbygård

Å og Linå springer ud her.

Karakteristik

Ynglende eng- og mosefugle.

Dækning

Ynglefugletællinger 1993; ellers sporadisk. Vedr.

Holmskov bemærkes, at der ikke er optalt inde i

skoven, men kun fra vejen omkring skoven.

Beskyttelser

NBL's §3.

Erhvervsudnvttelse

Landbrug og andeopdræt. Planlagt motorvej

gennem eller langs sydsiden af mosen.

Ekskursionsmål

Området er sværttilgængeligt og uegnet for

ekskursioner.

Beskyttelsesbehov

Motorvej gennem området bør afvises. Fortsat

græsning af engarealerne.

Oplyser

Bent Hansen.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Private

Dækning: Y2

UTM E: 536380

UTM N: 6223930

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1970 1980 1993

Grågås 0-1 1

Gravand 1

Krikand 0-1 0-1

Gråand 2 2 3-5

Taffeland 1

Tårnfalk 0-1

Agerhøne 0-1

Vandrikse 1

Grønbenet Rørhøne 2-3 2-3 2-3

Blishøne 2-4 2-4 2-4

Vibe 3-4 3-4

Nattergal 4 4 4-5

Sivsanger 1-2

Kærsanger 2 2 4

More magazines by this user
Similar magazines