Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Gudenå fra Silkeborg til Resenbro

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743140

Lokalitetstype: Eng, mose, ager

Klassifikation: V4

Beskrivelse

Ådal, hvor den op til 50 m brede Gudenå slynger

sig omgivet af enge, kær og rørskove samt

agerland.

Karakteristik

Ynglende vandfugle.

Dækning

Velbesøgt 1993-94; herudover sporadisk.

Beskyttelser

Hele området indgår i Gudenådal-fredningen.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Intensiv færdsel på den gamle træksti langs åen

samt sejlads.

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995 1996

Toppet Lappedykker 3-4 2

Gråand 6-8 6-9

Agerhøne 0-1

Grønbenet Rørhøne 1

Blishøne 3-6 3-6

Vibe 5 3-6 2

Gøg 2-3

Nattergal 1 1

Sivsanger 0-1

Rørsanger 6-9 9-12

Rørspurv 3-5 3-5 1

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Overvejende private

Dækning: Y2

UTM E: 538100

UTM N: 6226100

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ekskursionsmål

Lettilgængelig; færdsel kan ske på den gamle

træksti langs Gudenåen.

Beskyttelsesbehov

Kravet om, at motorvejen Århus-Herning føres

gennem området, skal selvfølgelig afvises.

Oplysere

Jørgen Lodberg, Jalmer C. Nielsen.

More magazines by this user
Similar magazines