Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Gudenå fra Resenbro til Sminge Sø

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743145 m.fl.

Lokalitetstype: Eng, mose, ager

Klassifikation: V4

Beskrivelse

Strækning af Gudenåen med enge, kær, moser og

agerland. Flere steder (bl.a. Porskær) findes

tidligere å-slyngninger, som nu er afsnørede og

henligger som moser og småsøer.

Karakteristik

Ynglende vandfugle.

Dækning

Ynglefugle optalt 1993-94; herudover sporadiske

oplysninger.

Beskyttelser

Det meste af området indgår i Gudenå-fredningen.

Tillige NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Intensiv færdsel til fods på trækstien og sejlads på

åen.

Ekskursionsmål

Lettilgængelig.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Overvejende private

Dækning: Y2

UTM E: 540350

UTM N: 6228700

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Beskyttelsesbehov

Et af forslagene til linieføring af motorvej Århus-

Herning skærer gennem dette område, hvilket er

uacceptabelt.

Oplysere

Jørgen Lodberg, Jalmer C. Nielsen m.fl.

Tabel på næste side.

More magazines by this user
Similar magazines