Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Gubsø Mose og Hestehave

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743170, 743171

Lokalitetstype: Mose, skov

Klassifikation: V2

Beskrivelse

Gubsø er beliggende i en markant dalsænkning,

omgivet af agerland samt, mod syd, et mindre

skovområde: Hestehaven. Området rummer store

siv- og rørskovsarealer, væld, kær, mose og

overdrev af varierende størrelse. Herudover

forekommer mindre krat med pil og el. Spredt i

området findes ét større samt fire mindre åbne

vandarealer. Pga. næringsstoftilførsel fra det

omliggende agerland er søen under kraftig

tilgroning. Søen afvandes af Skægkær Bæk.

Hestehaven var indtil 1983 overvejende

bøgehøjskov, som nu er konverteret til pynte- og

juletræskulturer. Af den oprindelige bøgeskov

findes i dag kun mindre partier. I skoven findes et

par opstemmede småsøer.

Karakteristik

Ynglende vand- og mosefugle.

Dækning

Ynglefugle talt 1994-95; herudover sporadiske

oplysninger.

Beskyttelser

NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug, skovdrift.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Private

Dækning: Y2

UTM E: 532910

UTM N: 6228790

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ekskursionsmål

Gubsø kan overskues fra offentlig veje. Der er

adgang til Hestehave via skovveje og stier.

Beskyttelsesbehov

Tiltag, der kan stoppe tilgroningen af området, bør

iværksættes.

Litteratur

Bot. Lok. 14/25-3.

Oplysere

Bo Ryge Sørensen, Erik Anders Jensen.

Tabel på næste side.

More magazines by this user
Similar magazines