Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Gammelmose ved Grauballe

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743196

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Mosen indgår i Grauballe Mose-komplekset, som i

dag består af 12 mere eller mindre fritliggende

lavmoser, som alle er delvis tilgroet og opdyrket og

påvirket af tørvegravning. De undersøgte moser,

hvoraf flere ligger i Gjern Kommune, beskrives

enkeltvis i denne undersøgelse.

Gammelmose består af gamle tørvegrave med

birkekrat og lidt pil. Et par mindre granplantninger.

Enkelte åbne, lidt tuede områder, delvis med

hængesæk.

Karakteristik

Mulig ynglende troldand og taffeland.

Dækning

Enkelte besøg 1993.

Beskyttelser

NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Intensiv jagt med opdræt og fodring. I mosen

fandtes (1993) flere små fælder til rovpattedyr.

Beskyttelsesbehov

Genoptagelse af græsning.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 535900

UTM N: 6232960

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Litteratur

Se lok. nr. 743191 (Fuglemose).

Oplysere

Allan Janniche.

Ynglefugle, antal par

1980 1993

Lille Lappedykker 2 1

Sorthalset Lappedykker 0-1

Gravand 0-1

Gråand 2-3 1-2

Taffeland 2 0-4

Troldand 0-2 0-3

Grønbenet Rørhøne 1-2

Blishøne 3-4 3-4

Hættemåge 300-500 5-10

More magazines by this user
Similar magazines