Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Thomasholm Mose ved Grauballe

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743197

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V4

Beskrivelse

Mosen indgår i Grauballe Mose-komplekset, som i

dag består af 12 mere eller mindre fritliggende

lavmoser, som alle er delvis tilgroet og opdyrket og

påvirket af tørvegravning. De undersøgte moser,

hvoraf flere ligger i Gjern Kommune, beskrives

enkeltvis i denne undersøgelse.

Karakteristik

Få ynglefugle. Hættemåge er forsvundet.

Dækning

Få besøg 1993.

Beskyttelser

NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Ynglefugle, antal par

1980 1993

Gravand 0-1

Gråand 0-2

Troldand 0-3

Grønbenet Rørhøne 2 1

Blishøne 1

Hættemåge 25

Sanglærke 1

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 536050

UTM N: 6233400

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Beskyttelsesbehov

Stop for vandstandssænkning.

Litteratur

Se lok. nr. 743191 (Fuglemose).

Oplysere

Allan Janniche.

More magazines by this user
Similar magazines