Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Tavlbord Mose ved Grauballe

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743199

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Mosen indgår i Grauballe Mose-komplekset, som i

dag består af 12 mere eller mindre fritliggende

lavmoser, som alle er delvis tilgroet og opdyrket og

påvirket af tørvegravning. De undersøgte moser,

hvoraf flere ligger i Gjern Kommune, beskrives

enkeltvis i denne undersøgelse.

Karakteristik

Ynglende mosefugle.

Dækning

Nyere optællinger savnes.

Beskyttelser

NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Litteratur

Se lok. nr. 743191 (Fuglemose).

Oplysere

Allan Janniche.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning:

UTM E: 537040

UTM N: 6233600

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1980

Lille Lappedykker 1

Gravand 1-2

Gråand 1-4

Skeand 0-1

Troldand 0-1

Grønbenet Rørhøne 1

Vibe 4

Stor Regnspove 0-1

More magazines by this user
Similar magazines