Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Hinge Sø

Amt: Århus / Viborg

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743210

Lokalitetstype: Sø

Klassifikation: V3, R4

Beskrivelse

Den langstrakte Hinge Sø er lavvandet og stærkt

eutrofieret. Søen er meget forurenet med ringe

sigtdybde om sommeren som følge af blågrønalger.

Karakteristik

Ynglende vandfugle.

Dækning

Sporadisk; yderligere oplysninger ønskes.

Beskyttelser

NBL's §3.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv.

Ekskursionsmål

Søen er tilgængelig ved off. badested ved

nordvestbredden. Dele af søen kan tillige overskues

fra kommuneveje nord og syd for søen.

Litteratur

Bot. Lok. 14/26.

Oplysere

Lokalrapport.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Private

Dækning: Y3, R3

UTM E: 531000

UTM N: 6234960

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1994

Lille Lappedykker 1-2

Toppet Lappedykker 5-10 8-10

Troldand 0-2 2-4

Blishøne 8-10 8-10

Vibe 1-2

Isfugl 0-1

Rastefugle, årligt maksimum

1993 1994

Toppet Lappedykker 11 27

Gråand 21 25

Troldand 4 19

Stor Skallesluger 22

Blishøne 18 14

Vibe 1 60

More magazines by this user
Similar magazines