Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Frederiksdal Hedemose

Ynglefugle, antal par

1970 1980 1993 1994 1995 1996

Lille Lappedykker 1-2 1-2

Sorthalset Lappedykker 2-3 2-3 2-3 1-3 1-2

Gravand 1-2

Krikand 2-3 3-4

Gråand 3-4 3-4 2-4 2-4

Troldand 0-3

Hedehøg 0-1

Tårnfalk 1-2

Grønbenet Rørhøne 1-2 1-2

Blishøne 1-2 1-2 3

Vibe 3-4 3-4 1

Stor Regnspove 2-3 2-3

Hættemåge 100-150 100-150 75 100-150 50 10-15

Gøg 3

Skovhornugle 1

Skovpiber 5-7

Bynkefugl 3-4

© Dansk Ornitologisk Forening

More magazines by this user
Similar magazines