Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Sømose ved Frederiksdal

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743255

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Delvist tilgroet mose, med pilekrat og birk. Åben

vandflade (gammel tørvegrav?) med lille ø.

Omgivet af dyrket land.

Karakteristik

Ynglende vandfugle, bl.a. hættemågekoloni.

Dækning

Kun hættemåge er optalt. Yderligere oplysninger

ønskes.

Beskyttelser

NBL's §3.

Ekskursionsmål

Dele af mosen kan overskues fra offentlig veje.

Ynglefugle, antal par

1993 1994

Hættemåge 75 15

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 526620

UTM N: 6230150

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Beskyttelsesbehov

Stop for tilgroning og aflæsning af markaffald

(sten, jord etc.).

Oplysere

Peter Lange m.fl.

More magazines by this user
Similar magazines