Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Øjesø og Lillesø i Skramsø Plantage

Amt: Århus

Kommune: Rønde

Lokalitetsnr: 739060, 737065

Lokalitetstype: Sø

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Øjesø er en ren, lavvandet sø med sandbund. En

del rørskov af varierende bredde. Søen omgives

af krat, hængesæksdannelse og hede.

Lillesø er omkranset af rørskov, kær og enge.

Karakteristik

Ynglende vandfugle.

Dækning

Ynglefugle talt 1993-95.

Beskyttelser

NBL's §3.

Ekskursionsmål

Dele af søerne kan overskues fra offentlig vej.

Litteratur

Bot. Lok. 22b/32-1 & 2.

Oplysere

Jens P. Lomholt m.fl.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y2

UTM E: 599400

UTM N: 6239400

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

Øjesø (739060)

1993 1994 1995 1996

Lille Lappedykker 1 1 1

Toppet Lappedykker 4-12 3 1 4

Gråstrubet Lappedykker 1

Knopsvane 1 1

Gravand 1 0-1

Gråand 2 1

Taffeland 1-2

Troldand 0-3 0-3

Vandrikse 1-2 1-2 1-2

Grønbenet Rørhøne 1-2

Blishøne 3-5 3 6 2

Skovsneppe 0-1 0-1 1

Nattergal 1

Kærsanger 1

Rørsanger 5-6 3

Rørspurv 1-2 1-2 1-2

Lillesø (739065)

1993 1994 1995

Gravand 0-1

Troldand 0-1

Vandrikse 1-3

Grønbenet Rørhøne 2

Blishøne 1 1

Rørsanger 1-2

Kernebider 1

Rørspurv 1

More magazines by this user
Similar magazines