Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Overgård Sø ved Funder

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743286

Lokalitetstype: Sø

Klassifikation: V1

Beskrivelse

Lille, rund, ret klarvandet sø, omgivet af gran- og

fyrretræer (tilvokset hede) samt agerland. I søen

findes en lille ø.

Karakteristik

Ynglende vandfugle, bl.a. hættemågekoloni og

sorthalset lappedykker.

Dækning

Enkelte besøg hvert år.

Beskyttelser

NBL's §3.

Ekskursionsmål

Hele søen og hættemågekolonien overskues let fra

den sydvestlige bred, hvortil der er offentlig

adgang.

Ynglefugle, antal par

1970 1980 1993 1994

Gråstrubet Lappedykker 0-1

Sorthalset Lappedykker 1-2 1-2 1 0-1

Gråand 1-3 1-2

Grønbenet Rørhøne 1

Blishøne 1-2 1

Hættemåge 75-100 75-100 75-100 60-80

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y2

UTM E: 527950

UTM N: 6225700

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Oplysere

Lars Bräuner, Peter Lange m.fl.

More magazines by this user
Similar magazines