Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Hørbylunde

Ynglefugle, antal par

1988 1989 1990 1993

Krikand 0-1

Hvepsevåge 1-2 1-2

Duehøg 1

Spurvehøg 4 4

Musvåge 2-3 2-3

Grønbenet Rørhøne 1

Skovsneppe 1 1

Gøg 1 1

Natugle 2 2 1

Skovhornugle 1-2 1-2

Vendehals 1 1

Grønspætte 2 2

Sortspætte 1 1

Stor Flagspætte 8-10 6

Hedelærke 0-1 1

Bjergvipstjert 1 1

Rødstjert 3

Bynkefugl 1-2 1-2

Misteldrossel 8-12 8-12

Grå Fluesnapper 3

Broget Fluesnapper 3

Spætmejse 10-14 10-14

Træløber 3-4 4-7

Rødrygget Tornskade 5

Ravn 1

Grønsisken 1

Dompap 8-12 8-12

Kernebider 10-15 10-15

© Dansk Ornitologisk Forening

More magazines by this user
Similar magazines