Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Funder Ådal og Vesterskov Banke

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995 1996

Fiskehejre 0-15

Gråand 1 5

Hvepsevåge 1

Duehøg 0-1

Musvåge 2-3

Tårnfalk 0-1 0-1 1

Blishøne 1

Vibe 1 3

Skovsneppe 1

Huldue 0-1

Skovhornugle 0-1

Isfugl 1

Grønspætte 1

Sortspætte 1

Stor Flagspætte 1

Bjergvipstjert 0-1 1 2-3

Nattergal 2

Bynkefugl 5

Misteldrossel 1

Kærsanger 1

Spætmejse 1

Rødrygget Tornskade 1 0-1

Gråsisken 2

© Dansk Ornitologisk Forening

More magazines by this user
Similar magazines