Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Ørnsø og Pøtsø

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743330, 743331

Lokalitetstype: Sø

Klassifikation: V3, R3

Beskrivelse

To tætliggende, næringsrige søer, forbundet af en

gravet kanal. Begge søer har større områder med

tagrør.

Karakteristik

Ynglende og rastende vandfugle. Toppet

lappedykker yngler uregelmæssigt i Ørnsø.

Dækning

Ret grundige optællinger 1993-95.

Beskyttelser

NBL's §3. Motorbåds- og brætsejlads er forbudt.

Rekreativ udnyttelse

Intensivt lystfiskeri.

Ekskursionsmål

Søen kan overskues fra stier i området.

Litteratur

Århus Amt 1990: Ørnsø og Funder Å 1989. Natur

og Miljøkontoret.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y2, R2

UTM E: 532470

UTM N: 6223730

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Oplysere

Jalmer C. Nielsen m.fl.

Tabel på næste side.

More magazines by this user
Similar magazines