Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Borre Sø

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743355

Lokalitetstype: Sø

Klassifikation: V1, R1

Beskrivelse

Næringsrig, sommeruklar, ret dyb (middeldybde ca.

4 m) sø uden undervandsplanter. Langs det meste af

bredden findes en smal zone med tagrør; dog er

tagrørsbevoksningen mere markant (5-10 m) langs

søens sydøstlige bred. I søen findes de 4 småøer

“Paradisøerne”, som er stærkt kuperede og

bevoksede med gammel blandingsskov. Borre Sø er

mod syd og vest omgivet af skov, mest gammel

bøgeskov (Silkeborg Østerskov 743050 og

Silkeborg Sønderskov 749070).

Karakteristik

Ynglende og rastende vandfugle, bl.a. sorthalset

lappedykker.

Dækning

Grundig ynglefugletælling 1994; herudover

sporadisk. Næsten månedlige rastefugletællinger

1993-95.

Beskyttelser

Sejladsforbud i Paradiset, en bugt i den sydvestlige

ende af søen.

Rekreativ udnyttelse

Intensiv sejlads med kano, sejl- og motorbåde og

turbåde fra Silkeborg til Ry.

Ekskursionsmål

Søen er vanskelig at overskue pga. de mange vige

og bugter. I skovene langs søens vest- og sydside

findes skovveje og stier langs søbreden, hvorfra der

af og til er udsigt over søen.

Litteratur

Wessberg, Erik 1988: Paradisøerne. Gejrfuglen 24,

s. 116-122.

Bot. Lok. 20/5-6 & 7.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y2, R1

UTM E: 537760

UTM N: 6220800

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Oplysere

Flemming H. Nielsen m.fl.

Ynglefugle, antal par

1980 1994 1996

Toppet Lappedykker 55 25-30 0-42

Sorthalset Lappedykker 5-7 0-3

Gravand 0-3

Gråand 8 0-1

Taffeland 1

Blishøne 19-23 0-14

Isfugl 2-3 0-2

Rørsanger 20-30

Rastefugle, årligt maksimum

1993 1994 1995

Toppet Lappedykker 145 150 114

Fiskehejre 18 10 19

Gråand 75 70 210

Troldand 21 35 26

Stor Skallesluger 450 425 310

Rød Glente 1 1

Fiskeørn 2 2

More magazines by this user
Similar magazines