Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Gravbæk og Ellesø

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743356

Lokalitetstype: Sø, mose, skov

Klassifikation: V4

Beskrivelse

Næringsrige, lavvandede småsøer og sumpede

områder langs Gravbæk, omgivet af kraftig

rørsump, ellesump, tilgroede kær og enge, lidt

rørskov samt løv- og nåleskov.

Karakteristik

Ynglende vandfugle. Mulig ynglende isfugl.

Dækning

Det nordligste delområde er ikke optalt.

Beskyttelser

NBL's §3.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv færdsel og lystfiskeri.

Ekskursionsmål

Ret utilgængelig.

Litteratur

Bot. Lok. 20/1-12.

Oplysere

Flemming H. Nielsen.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y2

UTM E: 535640

UTM N: 6220650

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1994

Toppet Lappedykker 2

Gråand 1-2

Grønbenet Rørhøne 1

Blishøne 1

Isfugl 0-1

Spætmejse 1

More magazines by this user
Similar magazines