Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Rødkær Enge og Hulbæk

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743357

Lokalitetstype: Eng, skov

Klassifikation: V4

Beskrivelse

Hovedsagelig enge og kær omkring Hulbæk. Dele

af området er under tilgroning pga. manglende

græsning. Den vestlige del af lokaliteten består af

blandingsskov samt et lille vandhul.

Karakteristik

Mulig ynglende bjergvipstjert.

Dækning

Enkelte besøg 1994.

Beskyttelser

Delvis NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv.

Ekskursionsmål

Enkelte stier og skovveje i den vestlige del af

området, hvorimod der ikke er offentlig adgang til

den østlige del af området.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y3

UTM E: 536100

UTM N: 6219960

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Beskyttelsesbehov

Genoptagelse af græsning er nødvendig for at

bevare engene.

Oplysere

Flemming H. Nielsen.

Ynglefugle, antal par

1994

Gråand 0-1

Grønbenet Rørhøne 1-2

Blishøne 0-1

Bjergvipstjert 0-1

More magazines by this user
Similar magazines