Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Brassø, Avnsøerne og Vejlsø

Ynglefugle, antal par

Brassø (743360)

1980 1994 1996

Toppet Lappedykker 30 6 0-30

Gråand 7

Taffeland 1

Grønbenet Rørhøne 1

Blishøne 3 0-17

Gøg 2

Isfugl 2 0-2

Stor Flagspætte 1

Rørsanger 35

Rørspurv 4

Avnsøerne (743361)

1995

Isfugl 1

Vejlsø (743364)

1994

Blishøne 1

Bjergvipstjert 1

Rastefugle, årligt maksimum

Brassø (743360)

1993 1994 1995

Toppet Lappedykker 46 85 73

Sangsvane 2

Gråand 47 22 65

Stor Skallesluger 50 100 90

Fiskeørn 1 1

© Dansk Ornitologisk Forening

More magazines by this user
Similar magazines