Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Almind Sø

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743365

Lokalitetstype: Sø

Klassifikation: V4

Beskrivelse

En af Danmarks reneste søer med rig forekomst af

rankegrøde. Meget lidt rørskov. Søen er næsten

100% skovomkranset (bøgeskov).

Karakteristik

Ynglende og rastende vandfugle.

Dækning

Regelmæssige optællinger.

Beskyttelser

Forbud mod motor- og brætsejlads.

Rekreativ udnyttelse

Ved søen findes flere badepladser, som benyttes

intensivt i sommermånederne. Lystfiskeri.

Ynglefugle, antal par

1980 1993 1994 1995

Toppet Lappedykker 8 1-2 1 1

Gråand 1-2

Blishøne 2 1 1

Rørsanger 2-3

Rastefugle, årligt maksimum

1993 1994 1995

Gråand 300 323 500

Stor Skallesluger 3 23 31

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y2, R2

UTM E: 533930

UTM N: 6223110

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ekskursionsmål

Lettilgængelig; søen kan overskues fra veje og stier

i området.

Oplysere

Jalmer C. Nielsen m.fl.

More magazines by this user
Similar magazines