Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Lyngsø

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743370

Lokalitetstype: Sø

Klassifikation: V4, R4

Beskrivelse

Tidligere brunvandet, nu næringsstofbelastet, ret

lavvandet sø, omkranset af skov. Søen er omkranset

af en smal rørskov, mest med tagrør og

dunhammer.

Karakteristik

Ynglende og rastende vandfugle.

Dækning

Regelmæssige tællinger.

Beskyttelser

Forbud mod motor- og brætsejlads.

Rekreativ udnyttelse

Intensivt medefiskeri.

Beskyttelsesbehov

Rørskoven bør beskyttes mod færdsel fra

lystfiskere.

Litteratur

Bot. Lok. 20/1-13.

Oplysere

Jalmer C. Nielsen.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y2, R3

UTM E: 533880

UTM N: 6224090

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995 1996

Lille Lappedykker 2 1 0-1

Toppet Lappedykker 1 1 1

Knopsvane 1 1

Gråand 5-6 0-5 0-5 0-5

Grønbenet Rørhøne 2-3 1 0-1 0-1

Rørsanger 5-6

Rastefugle, årligt maksimum

1993 1994 1995

Gråand 7 10

Taffeland 20 20 11

Troldand 28 11 15

Stor Skallesluger 8 6 50

More magazines by this user
Similar magazines