Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Silkeborg Langsø

Ynglefugle, antal par

Hele søen (743400)

1970 1980 1996

Toppet Lappedykker 5-9 68

Gråand 1

Vandrikse 2-3

Blishøne 1 10-15

Vestbassin (743405)

1994 1995

Toppet Lappedykker 4-8 6-8

Gråand 1-2 4-7

Taffeland 0-1

Troldand 0-1 0-1

Grønbenet Rørhøne 1

Blishøne 5-7 3

Rastefugle, årligt maksimum

Hele søen (743400)

1993 1994 1995 1996

Lille Lappedykker 5 2

Toppet Lappedykker 66 35 32

Skarv 3 1 3

Fiskehejre 3 2 2

Knopsvane 2 2

Grågås 2 2 2

Gravand 2

Gråand 376 542 265

Taffeland 6 1 1

Troldand 23 36 17 2

Ederfugl 1

Hvinand 10 2

Stor Skallesluger 12 68 33 2

Rørhøg 1

Grønbenet Rørhøne 11 9 9

Blishøne 44 106 51 42

Isfugl 1 2

© Dansk Ornitologisk Forening

Midtbassin (743406)

1994 1995

Toppet Lappedykker 6-10 6-10

Gråand 8-12

Grønbenet Rørhøne 1

Blishøne 4-7 3

Rørsanger 1

Østbassin (743410)

1993 1994

Lille Lappedykker 4

Toppet Lappedykker 18-20

Taffeland 0-1

Grønbenet Rørhøne 4-5

Blishøne 19-20 1

Sivsanger 1

Rørsanger 40-46

Rørspurv 10

More magazines by this user
Similar magazines