Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Funder Stormose

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743445

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V1

Beskrivelse

Brunvandet mosesø (tidl. tørvegrav) omgivet af

birke- og pilekrat, stærkt præget af

vandstandssænkning og sammenbrændt tørv. En del

hedemosevegetation. Græssede enge især langs

nordsiden.

Karakteristik

Ynglende vand- og mosefugle, bl.a.

hættemågekoloni og sorthalset lappedykker.

Dækning

Enkelte besøg i 1994 og 1996.

Beskyttelser

NBL's §3.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv, idet der ikke er offentlig adgang til

mosen.

Ekskursionsmål

Vandfladen kan overskues fra markkant i nord. I

øvrigt er mosen vanskeligt tilgængelig.

Beskyttelsesbehov

Yderligere vandstandssænkning bør forhindres.

Fortsat græsning af engene.

Oplysere

Erik Buchwald, Kirsten Bundgaard.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Private

Dækning: Y2

UTM E: 527930

UTM N: 6224420

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1994 1996

Lille Lappedykker 0-1

Sorthalset Lappedykker 2 6

Gravand 1-3 1

Gråand 3

Troldand 0-1

Musvåge 0-1

Tårnfalk 0-1

Agerhøne 1

Grønbenet Rørhøne 2 1

Blishøne 4 1

Vibe 2-3

Dobbeltbekkasin 1

Hættemåge 50-75 100

Sølvmåge 0-1

Gøg 1

Skovhornugle 1

Hedelærke 2

Nattergal 1

Rødstjert 4

Kærsanger 1 1

Rørsanger 1

Spætmejse 1

Rørspurv 6

More magazines by this user
Similar magazines