Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Skanderborg Dyrehave

Amt: Århus

Kommune: Skanderborg

Lokalitetsnr: 745015

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S1

Beskrivelse

Hovedsagelig løvskov, ca. 120 ha, flere steder med

parkagtig karakter. Langs Skanderborg Sø, Døjsø

og Sortesø findes sumpede partier med ellesump og

birkeskov.

Karakteristik

Ynglende huldue. En af amtets største rågekolonier.

Dækning

Sporadiske oplysninger. Grundigere optælling

ønskes.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift.

Rekreativ udnyttelse

Ret intensiv, bl.a. afholdes der årligt flere festivaler

i skoven. Langs Skanderborg Sø findes badeplads

og vandrerhjem. Jagt.

Ekskursionsmål

Lettilgængelig.

Beskyttelsesbehov

Bedre beskyttelse af gamle træer og redetræer.

Litteratur

Vandreture i Skanderborg Dyrehave - folder fra

Skanderborg Kommune.

Bot. Lok. 21/89-4.

Oplysere

Peter Lange m.fl.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Skanderborg Kommune

Dækning: Y3

UTM E: 557300

UTM N: 6209400

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995

Spurvehøg 0-1

Musvåge 1 0-2

Huldue 3-4

Gøg 2

Grønspætte 1-2

Stor Flagspætte 1 2-4

Spætmejse 5-7

Træløber 4-6

Allike 4

Råge 160 600-633 500-600

Dompap 1-2

More magazines by this user
Similar magazines