Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Lillesø ved Skanderborg

Amt: Århus

Kommune: Skanderborg

Lokalitetsnr: 745020

Lokalitetstype: Sø

Klassifikation: V1

Beskrivelse

Næringsrig sø, omgivet af smal tagrørszone, dog

findes i vestenden en større rørskov.

Karakteristik

Hættemågekoloni, ynglende sorthalset lappedykker.

Dækning

Ynglefugletællinger 1993 og 95.

Beskyttelser

NBL §3.

Rekreativ udnyttelse

Ret intensiv sejlads og færdsel rundt om søen.

Ekskursionsmål

Lettilgængelig.

Beskyttelsesbehov

Hættemågekolonien lider sandsynligvis under

forstyrrelser i yngletiden. Bredejere fjerner i visse

tilfælde dele af rørskoven.

Litteratur

Bot. Lok. 21/89-3.

Oplysere

Chris Seaton m.fl.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y2

UTM E: 557950

UTM N: 6209860

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995

Toppet Lappedykker 10-12 7-10

Sorthalset Lappedykker 0-2 0-2

Gravand 4 1

Gråand 2-4 2-4

Taffeland 1-2 0-1

Troldand 1 0-1

Grønbenet Rørhøne 1 1-2

Blishøne 2-3 5-10

Hættemåge 75-100 100 50-70

Gøg 1

Nattergal 1-2

More magazines by this user
Similar magazines