Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Sortesø ved Skanderborg

Amt: Århus

Kommune: Skanderborg

Lokalitetsnr: 745030

Lokalitetstype: Sø, mose

Klassifikation: V1

Beskrivelse

Lille, meget næringsrig sø, omgivet af brede

rørskove og sumpe med ellesumpe, birk og

dunhammer.

Karakteristik

Ynglende vandfugle, bl.a. rørhøg og pungmejse.

Dækning

Ufuldstændige oplysninger om ynglefugle.

Beskyttelser

NBL's §3.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv, dog intensiv færdsel på sti omkring søen.

Ekskursionsmål

Lettilgængelig. Der findes et fugletårn ved søens

nordside (adgang fra stien rundt om søen og ØLA's

P-plads.

Tabel på næste side.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Skanderborg Kommune

Dækning: Y2

UTM E: 557060

UTM N: 6210440

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Litteratur

Bot. Lok. 21/89-1.

Oplysere

Chris Seaton, Peter Lange m.fl.

More magazines by this user
Similar magazines