Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Døjsø

Amt: Århus

Kommune: Skanderborg

Lokalitetsnr: 745040

Lokalitetstype: Sø

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Lille, naturligt eutrof sø med artsrig rørskov (bl.a.

hvas avneknippe). Søen er omgivet af sumpet skov.

Karakteristik

Ynglende vandfugle.

Dækning

Sporadiske oplysninger.

Beskyttelser

NBL's §3.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv.

Ekskursionsmål

Søen overskues let fra Døjsøvej gennem

Dyrehaven.

Litteratur

Bot. Lok. 21/89-2.

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995 1996

Gråand 1

Taffeland 1-3 0-2

Troldand 0-2

Blishøne 1-2 1 1 2

Hættemåge 2

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Private

Dækning: Y3

UTM E: 566600

UTM N: 6209940

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Oplysere

Lokalrapport.

More magazines by this user
Similar magazines