Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Eskebækmosen

Amt: Århus

Kommune: Skanderborg

Lokalitetsnr: 745045

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V1

Beskrivelse

Lille, næringsrig mose, som i dag er totalt omgivet

af bymæssig bebyggelse, haver og park. I mosen

findes tætte rørskove. Vandfladen er om sommeren

dækket af åkander.

Karakteristik

Ynglende vandfugle, bl.a. hættemåge (visse år) og

sorthalset lappedykker.

Dækning

Ynglefugletælling 1993, herudover sporadiske

oplysninger.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv færdsel i selve mosen.

Ekskursionsmål

Dele af mosen kan overskues fra hhv. parken ved

Eskebæk-blokkene samt Vroldvej.

Oplysere

Lokalrapport.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y3

UTM E: 556560

UTM N: 6210820

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1995

Sorthalset Lappedykker 4

Knopsvane 1

Gravand 1

Skeand 0-1

Taffeland 0-1

Troldand 0-1 1

Grønbenet Rørhøne 1 1

Blishøne 2-3

Hættemåge 5

More magazines by this user
Similar magazines