Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Vestermose ved Vrold

Amt: Århus

Kommune: Skanderborg

Lokalitetsnr: 745060

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Mose- og søområde bestående af to mindre mosesøer, der

er delt af motorvejen Århus-Horsens. Den vestlige del af

mosen er omkranset af større træer, hovedsagelig

løvtræer, og der er her af kommunen anlagt en sti

omkring mosen. Området øst for motorvejen er omgivet

af enge og marker og er mere åbent, men uden anlagte

stier. Lokaliteten var før anlægget af motorvejen et

sammenhængende moseområde

Karakteristik

Ynglende mosefugle, bl.a. grågås.

Dækning

Ynglefugletælling 1995.

Beskyttelser

NBL's §3.

Rekreativ udnyttelse

Den vestlige del er udflugtsmål for områdets beboere.

Lystfiskeri. Hundeluftning.

Ekskursionsmål

Den vestlige del er velegnet for ekskursioner. Den østlige

del er sværttilgængelig, men kan overskues fra offentlige

veje.

Beskyttelsesbehov

Forstyrrelser i fuglenes yngletid bør begrænses; der bør

sikres fortsat græsning på de omgivende enge.

Oplysere

Bent Hansen, Ane Rikskov og Peter Lange.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Private og Skanderborg Kommune

Dækning: Y2

UTM E: 555200

UTM N: 6210450

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995

Toppet Lappedykker 2

Grågås 2 1

Gråand 1 2

Taffeland 1 1

Troldand 0-1

Grønbenet Rørhøne 1-2

Blishøne 4-5

Gøg 0-1

Sanglærke 4

Nattergal 2-3

Kærsanger 4

Rørsanger 4

Rørspurv 3

More magazines by this user
Similar magazines