Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Ejer Skov

Amt: Århus

Kommune: Skanderborg

Lokalitetsnr: 745140

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S3

Beskrivelse

Meget kuperet løv- og nåleskov.

Karakteristik

Ynglende skovfugle, bl.a, ravn.

Dækning

Sporadiske oplysninger 1993.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv.

Ekskursionsmål

Der findes kun få skovveje og stier.

Beskyttelsesbehov

Ekstensivering af skovdrift.

Oplysere

Ole Christiansen.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 551000

UTM N: 6206480

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993

Gråand 1

Musvåge 1-2

Tårnfalk 0-1

Agerhøne 1

Stor Flagspætte 1

Spætmejse 3-4

Ravn 1

Dompap 1-2

More magazines by this user
Similar magazines