Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Møllerup-skovene

Amt: Århus

Kommune: Rønde

Lokalitetsnr: 739110 m.fl.

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S3

Beskrivelse

Overvejende løvskove på kuperet terræn, omkring

Møllerup Gods’ park med mindre sø.

Karakteristik

Ynglende skovfugle, bl.a hvepsevåge.

Dækning

Ynglefugle talt 1993; herudover sporadiske besøg.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift. Intensiv herregårdsjagt med udsatte

fasaner og ænder.

Ekskursionsmål

Der er adgang til skovene via skovveje og stier.

Dele af parken er lukket for offentlig adgang.

Litteratur

Bot. Lok. 22b/30-1, 2 & 3.

Oplysere

Jens P. Lomholt.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Møllerup Gods

Dækning: Y2

UTM E: 596300

UTM N: 6238530

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

Vesterskov (739110)

Grønspætte

1993

1

Stor Flagspætte 2

Gulbug 3

Grå Fluesnapper 1

Spætmejse 2

Træløber 2

Dompap 2

Stærkær og Abildhoved (739110 og 739111)

1993 1995 1996

Hvepsevåge 1 1 1

Agerhøne 2

Natugle 1 1

Grønspætte 1

Stor Flagspætte 1-2

Skovsanger 1

Grå Fluesnapper 1

Halemejse 1

Spætmejse 2-3

Dompap 1-2

Møllerup Park og Skovhave (739113)

1993 1994

Grønbenet Rørhøne 1

Blishøne 1

Spætmejse 1

More magazines by this user
Similar magazines