Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Ris Sø

Amt: Århus

Kommune: Skanderborg

Lokalitetsnr: 745155

Lokalitetstype: Mose, sø

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Mose- og søområde, hvor der i den østlige del er en

større fri vandflade, hvorimod den vestlige del er

under kraftig tilgroning, især med pil og birk.

Karakteristik

Ynglende gråstrubet lappedykker og taffeland.

Dækning

Ynglefugletællinger 1995; herudover sporadiske

oplysninger.

Beskyttelser

NBL's §3.

Ekskursionsmål

Den vestlige del er svært tilgængelig, hvorimod den

fri vandflade i den østlige del nemt kan overskues

fra offentlig vej.

Ynglefugle, antal par

1970 1980 1993 1995

Gråstrubet Lappedykker 1 1 1 1

Knopsvane 1 2 1 1

Gravand 2

Gråand 4-8

Taffeland 1-3

Troldand 1-2 1-2 0-1

Agerhøne 0-1

Vandrikse 0-1 0-1

Grønbenet Rørhøne 2 2-3

Blishøne 3-4 2 5-10

Kærsanger 1 1 2

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y2

UTM E: 552970

UTM N: 6204190

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Beskyttelsesbehov

Forurening med næringsstoffer bringes til ophør.

(ca. 50% af den åbne vandflade var i sommeren

1995 dækket af "algesuppe"). Græsning på de

tilstødende arealer fortsættes.

Oplysere

Bent Hansen, lokalrapport.

More magazines by this user
Similar magazines