Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Båstrup Sø og Fårbjerg

Amt: Århus

Kommune: Skanderborg

Lokalitetsnr: 745230, 745210

Lokalitetstype: Sø, overdrev

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Lille, højtbeliggende, lavvandet sø, omgivet af

græssede overdrev.

Karakteristik

Visse år ynglende gråstrubet lappedykker.

Dækning

Sporadisk.

Beskyttelser

Hele området indgår i Skanderborg Sø-fredningen

og er tillige omfattet af NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug (overdrevet græsses).

Rekreativ udnyttelse

Der er offentlig adgang til de statsejede

overdrevsområder, og der er en del færdsel på

Fårbjerg, som er et kendt udsigtspunkt (79 m o.h.).

Ekskursionsmål

Lettilgængeligt; der er offentlig adgang til Fårbjerg.

Litteratur

Bot. Lok. 24/47-3.

Oplysere

Lokalrapport.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Hovedsagelig Staten

Dækning: Y3

UTM E: 558540

UTM N: 6206740

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

745230 (Båstrup Sø)

1993 1994 1996

Gråstrubet Lappedykker 0-1

Knopsvane 1 1

Gråand 1-3

Troldand 0-1

Blishøne 3 1 1-3

745210 (Fårbjerg)

1996

Engpiber 1

Nattergal 2

More magazines by this user
Similar magazines